Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

Không gian chánh điện Chùa Tân Hòa Dĩ An Binh Dương trang trí thảm cực đ...